Khách hàng chính

Dịch vụ chủ yếu

  • Công ty Giám định Phương Bắc
  • Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam
  • ­Phân tích nguyên nhân hư hỏng của các chi tiết /thiết bị công nghiệp;
  • ­Phân tích nguyên nhân hư hỏng của động cơ tàu thủy (tay biên, trục khuỷu, chân vịt, xilanh…)

 

Các bài viết liên quan

Công nghiệp Dầu khí/ Hóa chất/ Phân bón

Công nghiệp điện

Công nghiệp sản xuất Giấy – Đường

Công nghiệp Cơ khí – Điện tử

Các lĩnh vực khác