Các khách hàng chính Các dịch vụ chủ yếu
  • Công ty mía đường Lam Sơn
  • Công ty Đường Việt Đài
  • Công ty Cổ phần Giấy An Hòa
  • Công ty Giấy Tissue Sông Đuống
  • Phân tích nguyên nhân hư hỏng ống hơi quá nhiệt;
  • Kiểm tra và đánh giá hiện trạng các trục cán mía;
  • Phân tích chất lượng nước;
  • Phân tích tính chất của vật liệu kim loại.

Khảo sát công ty đường Việt Đài

Tư vấn chất lượng nước tại Nhà máy Giấy Tissue Sông Đuống

Đánh giá hiện trạng trục cán mía tại Nhà máy Đường Lam Sơn

 

Các bài viết liên quan

Công nghiệp Dầu khí/ Hóa chất/ Phân bón

Công nghiệp điện

Công nghiệp Cơ khí – Điện tử

Các công ty Giám định – Bảo hiểm

Các lĩnh vực khác