Hợp tác đối tác trong nước

Để triển khai thành công các dịch vụ Khoa học-Kỹ thuật tiên tiến phục vụ Công nghiệp Việt Nam, COMFA hợp tác chặt chẽ với các đối tác – đơn vị kiểm tra/giám định, trong…

Hợp tác quốc tế

Được rèn luyện và trưởng thành từ các dự án Quốc tế, COMFA luôn duy trì quan hệ hợp tác thường xuyên với các viện nghiên cứu/các tổ chức hàng đầu trong khu vực và…