Các khách hàng chính Các dịch vụ chủ yếu
 • Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
 • Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn
 • Công ty Xử lí khí Dinh Cố
 • Trung tâm phân phối khí Cà Mau
 • Nhà máy Đạm Phú Mỹ
 • Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
 • Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình
 • Kiểm tra cấu trúc kim tương và độ cứng vật liệu của các chi tiết/thiết bị, hệ thống ống sinh hơi, đường ống hơi cao áp và các thiết bị phản ứng
 • Phân tích nguyên nhân hư hỏng và ăn mòn của mối hàn, van, đường ống và thiết bị trao đổi nhiệt; ống sinh hơi và ống quá nhiệt;
 • Phân tích các tính chất của vật liệu kim loại;
 • Đào tạo về ăn mòn trong các môi trường công nghiệp, vật liệu học cơ bản và phân tích các tính chất của vật liệu.
 • Tư vấn về ăn mòn và bảo vệ vật liệu kim loại
 • Tư vấn xây dựng bản đồ ăn mòn vật liệu kim loại trong phạm vi khu vực nhà máy

Đào tạo về ăn mòn và bảo vệ vật liệu trong nhà máy đạm

tại nhà máy Đạm Phú Mỹ

Kết thúc khóa đào tạo ăn mòn và xử lý nước nồi hơi tại

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Đào tạo và Kiểm tra vật liệu và Phân tích hư hỏng tại Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn

 

Các bài viết liên quan

Công nghiệp điện

Công nghiệp sản xuất Giấy – Đường

Công nghiệp Cơ khí – Điện tử

Các công ty Giám định – Bảo hiểm

Các lĩnh vực khác