Vừa làm nghiên cứu, vừa thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, với đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp và kinh nghiệm mười lăm năm hoạt động công nghiệp, COMFA là một đơn vị tiềm năng về cung cấp các khóa đào tạo, các dịch vụ tư vấn kỹ thuật và tổ chức các hội thảo về các chuyên đề liên quan đến vật liệu và phân tích hư hỏng. Bên cạnh đội ngũ chuyên gia của chính mình, COMFA luôn có sự hỗ trợ thường xuyên của các chuyên gia Quốc tế dày dạn kinh nghiệm đến từ các tổ chức hàng đầu trên thế giới và khu vực.

Các khóa đào tạo có thể thực hiện tại nhà máy, hoặc tổ chức theo từng khu vực gồm một số nhà máy. Đặc biệt là các khóa học kèm thực hành trên các thiết bị tại Trung tâm COMFA, giúp cho các kỹ sư nhà máy hiểu biết toàn diện hơn về vật liệu, về các phương pháp thử nghiệm, phân tích vật liệu và phân tích hư hỏng. Các vấn để của nhà máy cũng được khuyến khích trao đổi trong thời gian của các khóa học.

Hàng năm, COMFA tổ chức các khóa đào tạo/hội thảo theo các chuyên đề khác nhau hoặc theo yêu cầu cụ thể của từng nhà máy. Các chuyên đề chính bao gồm:

  • Một số kiến thức cơ bản về vật liệu kim loại
  • Một số kiến thức cơ bản về phá hủy vật liệu, kiểm tra vật liệu và phân tích hư hỏng
  • Cơ chế suy giảm độ bền vật liệu và hư hỏng các chi tiết cấu kiện công nghiệp
  • Ăn mòn và bảo vệ vật liệu trong môi trường công nghiệp(kiến thức cơ bản và nâng cao)
  • Kiểm soát chất lượng nước chống ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống nồi hơi
  • Phương pháp bảo vệ catot chống ăn mòn
  • Các khóa học đặc biệt theo yêu cầu của nhà máy (Lựa chọn vật liệu;  Ăn mòn trong nhà máy sản xuất ure, nhà máy lọc dầu, nhà máy giấy, trong hệ thống nồi hơi, v.v…)

 

Các dịch vụ liên quan