CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

– Nghiên cứu các tính năng của vật liệu kim loại.

– Thực hiện các dịch vụ công nghiệp trong lĩnh vực kiểm tra/đánh giá vật liệu và phân tích hư hỏng.

– Tham gia đào tạo sau đại học về khoa học vật liệu.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu  –  Tên tiếng Anh: Center of Materials and Failure Analysis (COMFA), trực thuộc Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giám đốc COMFA: TS.NCVC. Hoàng Lâm Hồng

LÃNH ĐẠO COMFA QUA CÁC THỜI KỲ

– Giai đoạn 01/2014 – 08/2019      Giám đốc: KSC. Phan Anh Tú

– Giai đoạn 08/2009 – 12/2013      Giám đốc: PGS.TS.NCVC. Lê Thị Hồng Liên 

– Giai đoạn 04/2004 – 07/2009      Giám đốc sáng lập: KSC. Hoàng Thị Bình 

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam, từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các nhà máy lớn, các hoạt động dịch vụ kỹ thuật của COMFA đã góp phần nâng cao độ tin cậy của thiết bị, sự an toàn sản xuất và hiệu quả kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công nghiệp Việt Nam, COMFA luôn phấn đấu hoàn thiện đội ngũ, nâng cao năng lực để mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đóng góp cho một tương lai tươi sáng hơn của cộng đồng và của chính mình.Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là:

NĂNG LỰC CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ – VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Các bài viết liên quan