Hợp tác đối tác trong nước

Để triển khai thành công các dịch vụ Khoa học-Kỹ thuật tiên tiến phục vụ Công nghiệp Việt Nam, COMFA hợp tác chặt chẽ với các đối tác – đơn vị kiểm tra/giám định, trong…