Để triển khai thành công các dịch vụ Khoa học-Kỹ thuật tiên tiến phục vụ Công nghiệp Việt Nam, COMFA hợp tác chặt chẽ với các đối tác – đơn vị kiểm tra/giám định, trong đó có nhiều đơn vị, công ty kiểm tra/giám định hàng đầu đã trở thành đối tác tin cậy, thân thiết của COMFA.

Là đơn vị thành viên của Viện Khoa học vật liệu-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA) luôn kết hợp chặt chẽ với các Viện/Trung tâm nghiên cứu trong Viện Hàn lâm, tận lực phát huy nguồn nhân lực trình độ cao và các trang thiết bị nghiên cứu, phân tích/kiểm tra hiện đại của viện Khoa học vật liệu và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, thực hiện các nghiên cứu định hướng ứng dụng của mình cũng như thực hiện các dự án công nghiệp lớn/đa ngành.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng bình luận