Nước là một phần quan trọng trong các hệ thống công nghiệp sử dụng hơi, đặc biệt là trong hệ thông nồi hơi áp lực cao, công suất lớn, dùng cho mục đích phát điện, hoặc cho sản xuất hóa chất, phân bón, lọc dầu. Nước còn là một môi chất được sử dụng rất phổ biến trong các thiết bị trao đổi nhiệt, hệ thống mát, v.v… Việc kiểm soát, xử lý để đảm bảo chất lượng nước, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc của nhà cung cấp thiết bị, đóng vai trò then chốt, nâng cao năng lực và sự vận hành tin cậy của thiết bị, đảm bảo sản xuất an toàn, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Thông qua các dự án quốc tế và thực hành công nghiệp, đội ngũ của COMFA sở hữu kinh nghiệm hơn 10 năm về phân tích và kiểm soát chất lượng nước nồi hơi/hệ thống trao đổi nhiệt

  • Phân tích/Tư vấnkiểm soát chất lượng nước trong hệ thống nồi hơi (nước cấp, nước ngưng, nước nồi, hơi…) đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn/nhà cung cấp thiết bị
  • Phân tích, chẩn đoán nguyên nhân gây cáu cặn và ăn mòn bên phía nước (water side) của hệ thống nồi hơi/thiết bị trao đổi nhiệt/làm mát
  • Cung cấp dịch vụ phân tích và tư vấn các giảipháp kiểm soát chất lượng nước chống cáu cặn và ăn mòn
  • Phân tích hư hỏng chi tiết thiết bị liên quan đến chất lượng nước, cáu cặn và ăn mòn
  • Cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến kiểm soát chất lượng nước, chống cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống nồi hơi
  • Các dịch vụ phân tich nước khác