Tổ chức hội thảo Online

Trong tình hình dịch bệnh covid – 19 vẫn chưa thể kiểm soát triệt để, các hội thảo/hội nghị quốc tế đều phải hoãn hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, các quá trình sản xuất công…