Các khách hàng chính

Các dịch vụ chủ yếu
  • Công ty Sản phẩm thép Việt Nam
  • Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu
  • Công ty Cơ khí Phổ Yên
  • Công ty Sản xuất Phanh Nissin
  • Công ty Sản xuất Phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam
  • Panasonic Appliances Vietnam
  • Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam
  • Phân tích nguyên nhân hư hỏng các chi tiết cơ khí, xác định nguyên nhân gây lỗi sản phẩm
  • Phân tích tính chất của vật liệu kim loại
  • Kiểm tra chất lượng lớp mạ

 

Các bài viết liên quan

Công nghiệp Dầu khí/ Hóa chất/ Phân bón

Công nghiệp điện

Công nghiệp sản xuất Giấy – Đường

Các công ty Giám định – Bảo hiểm

Các lĩnh vực khác