Đo biến dạng, ứng suất và ứng suất dư

  Đo biến dạng bằng lá đo điện trở là phương pháp đo không phá hủy và có độ chính xác cao, có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm và tại hiện trường. Từ…