Đào tạo và tư vấn kỹ thuật

Vừa làm nghiên cứu, vừa thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, với đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp và kinh nghiệm mười lăm năm hoạt động công nghiệp, COMFA là một đơn vị…