Lời cảm ơn

Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu xin chân thành cảm ơn Viện Khoa học vật liệu, các nhà máy, các đơn vị đối tác, các đồng nghiệp và bạn bè gần xa đã…

Tin buồn

Viện Khoa học vật liệu và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông: Phan Anh Tú Sinh năm 1959, Kỹ sư chính, trú quán tại P. 310, nhà C1, Tập thể Trung Tự,…

Tổ chức hội thảo Online

Trong tình hình dịch bệnh covid – 19 vẫn chưa thể kiểm soát triệt để, các hội thảo/hội nghị quốc tế đều phải hoãn hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, các quá trình sản xuất công…

Hợp tác đối tác trong nước

Để triển khai thành công các dịch vụ Khoa học-Kỹ thuật tiên tiến phục vụ Công nghiệp Việt Nam, COMFA hợp tác chặt chẽ với các đối tác – đơn vị kiểm tra/giám định, trong…