Tổ chức hội thảo Online

Trong tình hình dịch bệnh covid – 19 vẫn chưa thể kiểm soát triệt để, các hội thảo/hội nghị quốc tế đều phải hoãn hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, các quá trình sản xuất công…

Hợp tác đối tác trong nước

Để triển khai thành công các dịch vụ Khoa học-Kỹ thuật tiên tiến phục vụ Công nghiệp Việt Nam, COMFA hợp tác chặt chẽ với các đối tác – đơn vị kiểm tra/giám định, trong…

Hợp tác quốc tế

Được rèn luyện và trưởng thành từ các dự án Quốc tế, COMFA luôn duy trì quan hệ hợp tác thường xuyên với các viện nghiên cứu/các tổ chức hàng đầu trong khu vực và…